Quatre recorreguts amb quatre distàncies per escollir:

Teniu quatre distàncies, escolliu la que millor s’escaigui a les vostres condicions, els recorreguts no presenten dificultats destacables, encara que el grau d’exigència augmenta en les rutes llargues, amb més trams de sender. És molt important que respecteu la ruta a la qual us heu inscrit.

Ruta Puput

 

Canal d'Urgell »

(5,7 km)

Ruta Esplugabous

 

Pont de les 5 boqueres »

(11,9 km)

Ruta Cigonya

 

Del Set al Segre »

(15,9 km)

Ruta Milà Negre

 

Antics secans: per tossals i lleres »

(27,4 km)

Ruta Puput (5,7 km)

La ruta Puput (ruta blava), és un passeig agradable per les serretes i valls de Montoliu i les hortes del Canal d’Urgell. És una ruta nova d’enguany pensada per aquells qui volen fer una estona de caminada i descobrir indrets nous. No presenta grans dificultats, i el seu recorregut és apte per a tot tipus de públic.

Ruta Esplugabous (11,9 km)

La ruta Esplugabous (ruta verda), ens porta per paisatges on predominen les hortes i els boscos de ribera, zona de rius i canals. És un trajecte ideal per a qui es vulgui iniciar en la marxa, tot i que respecte l’any passat és una mica més llarga, afegint-hi un tast de les zones de secà de la Vall del Set, on recuperem el pas sota el Pont de les Cinc Boqueres.

Ruta Cigonya (15,9 km)

La ruta Cigonya (ruta groga), combina els paisatge d’hortes antigues i boscos de ribera de les terrasses baixes, amb les serres i altiplans de secà, de transformació més recent. Els que vàreu fer la Cigonya l’any passat, reconeixereu bona part del recorregut, tot i que enguany sortim de Montoliu. Respecte l’edició anterior, hi ha pocs canvis, principalment en el pas pels nuclis urbans i en la travessa del riu Set. D’exigència mitjana, és la ruta perfecta per als marxadors habituals i permet fer-se una idea del que seria la ruta més llarga.

Ruta Milà Negre (27,4 km)

La ruta Milà Negre (ruta vermella), és la més llarga i exigent, i travessa zones d’horta i de secà, de bosc i d’estepa, incorporant a més la pujada a tossals emblemàtics de la zona, com el Tossal del Senyor de Sunyer, un mirador espectacular sobre les valls del Set i del Segre. És la ruta en que trobareu més trams de sender, amb la novetat d’enguany del  bonic tram que passa a tocar de la llera del riu Set dins el PEIN de Mas de Melons-Alfés. És la ruta on pren major protagonisme la Vall del Set i les zones de secà, amb altiplans, tossals i vessants.