Quatre recorreguts amb quatre distàncies per escollir:

Teniu quatre distàncies, escolliu la que millor s’escaigui a les vostres condicions, els recorreguts no presenten dificultats destacables, encara que el grau d’exigència augmenta en les rutes llargues, amb més trams de sender. És molt important que respecteu la ruta a la qual us heu inscrit.

Ruta Puput

 

Per canals i riberes »

(7,1 km)

Ruta Esplugabous

 

Del Set al Segre »

(14,3 km)

Ruta Cigonya

 

Secans i hortes »

(20 km)

Ruta Milà Negre

 

Per tossals i lleres »

(25,8 km)

Ruta Puput (7,1 km)

La ruta Puput (ruta blava), és un passeig agradable per les hortes de la Séquia de Torres i del Canal d’Urgell, així com dels boscos de ribera propers al Segre. És una ruta nova d’enguany pensada per aquells qui volen fer una estona de caminada i descobrir indrets nous. No presenta grans dificultats, i el seu recorregut és apte per a tot tipus de públic

Ruta Esplugabous (14,3 km)

La ruta Esplugabous (ruta verda), ens porta per paisatges que combinen les hortes i els boscos de ribera, zona de rius i canals; amb les zones d’antics secans. És un trajecte ideal per a qui es vulgui iniciar en la marxa, tot i que respecte l’any passat és una mica més llarga, afegint-hi un tast de les zones de secà de la Vall del Set, on passem sota el Pont de les Cinc Boqueres.

Ruta Cigonya (20 km)

La ruta Cigonya (ruta groga), mostra la varietat de paisatges que van des d’hortes antigues i boscos de ribera de les terrasses baixes, a les serres i altiplans de secà, de transformació més recent, que podreu albirar des de dalt del Tossal del Senyor. D’exigència mitjana, és la ruta perfecta per als marxadors habituals i permet fer-se una idea del que seria la ruta més llarga.

Ruta Milà Negre (25,8 km)

La ruta Milà Negre (ruta vermella), és la més llarga i exigent, i travessa zones d’horta i de secà, de bosc i d’estepa, incorporant a més la pujada a tossals emblemàtics de la zona, com el Tossal del Senyor de Sunyer o el de Vinfaro, miradors espectaculars sobre les valls del Set i del Segre. És la ruta en que trobareu més trams de sender, com el que segueix la llera del riu Set dins el PEIN de Mas de Melons-Alfés. És la ruta on pren major protagonisme la Vall del Set i les zones de secà, amb altiplans, tossals i vessants.