En l’edició d’enguany el lloc de sortida i arribada serà a Sudanell.

Mantenim un ampli ventall d’opcions adaptades al nivell d’esforç que cadascú. Les rutes mantenen el nom i varien part del seu recorregut, que hem adaptat a les mesures de la COVID-19 vigents.

Entre aquestes mesures cal destacar que es durà a terme un horari de sortida específic per a cada ruta i que en el moment de l’acreditació se us facilitarà juntament amb la motxilla els avituallaments sòlids per evitar aglomeracions i interaccions innecessàries. També s’ha reduït el nombre de participants. Els voluntaris portaran ficada en tot moment la mascareta i us demanem que en tot moment seguiu les normes bàsiques que ja coneixem (distancia entre grups no convivents, mascareta quan no hi hagi distància, ús de gel hidroalcohòlic, etc..) El formulari d’inscripció servirà també per tenir control dels assistents a l’activitat.
Podeu trobar informació detallada de les mesures que adoptarem en el protocol que s’adjunta:

Protocol COVID-19 de la V Marxa de Tardor del Baix Set 2021»

La COVID-19 no ha afectat només a les mesures sanitàries del citat protocol, sinó que ha tingut un impacte important a nivell social i econòmic, i en el desenvolupament del dia a dia. En aquest sentit sumem als nostres objectius recuperar en la mesura del possible la normalitat en les nostres activitats, també en el lleure i l’esport.

En aquest sentit, i conscients de com ha afectat la crisi actual als ingressos de la població, presentem dues novetats importants:
Una reducció dels preus de la inscripció, cercant fer-la el més assequible possible al conjunt de la població.
Fer solidària la Marxa amb els segments de població més desafavorits, les persones dependents i els qui han de recórrer a entitats socials per poder menjar. En aquest sentit, habilitarem la possibilitat de fer donatius voluntaris a dues entitats referents en aquest àmbit, Aspros i Banc d’Aliments.

La ruta Puput (ruta blava), és un passeig agradable vora séquies i canals, veritables camins de l’aigua que envolten Sudanell, visitant també els secans i arribant fins a la vall del Set, pensada per aquells qui volen fer una estona de caminada i descobrir indrets nous. No presenta grans dificultats, i el seu recorregut és apte per a tot tipus de públic.

La ruta Esplugabous (ruta verda), amb un recorregut nou d’enguany, ens porta per paisatges d’antigues hortes i boscos de ribera, sempre a la vora de rius i canals, però centrant el seu recorregut en la Vall del Set, amb senders ocults i patrimoni singular com el Pont de les Cinc Boqueres.

La ruta Cigonya (ruta groga), mostra la varietat de paisatges que van des d’hortes antigues i boscos de ribera de les terrasses baixes, amb el pas per la zona de l’Aiguabarreig Set-Segre, fins a les serres i altiplans de secà, de transformació més recent. D’exigència mitjana, és la ruta perfecta per als marxadors habituals i permet copsar les diferents tonalitats de la tardor en paisatges molt diversos.

La ruta Milà Negre (ruta vermella), és la més llarga i exigent, i travessa zones d’horta i de secà, de bosc i d’estepa, incorporant a més la pujada a tossals emblemàtics de la zona, com el Tossal del Senyor de Sunyer, mirador espectacular sobre la vall del Set, i a Carrassumada, amb excel·lents visuals sobre la vall del Segre.

Totes les rutes tenen circulació en sentit antihorari.